Võrgustikukoolitus „Networks for equity“

Detsembri alguses toimub Tallinnas koolitus, millega soovitakse kasvatada erineva suutlikkusega noori kaasavate Erasmus+ programmi projektide arvu. Koolitus viiakse ellu Eesti, Prantsusmaa ja Islandi Eramus+: Euroopa Noored riiklike büroode koostöös.

Miks?
Rahvusvahelises noorsootöös on vajadus projektide järgi, mis kaasaks puudest või terviseprobleemidest tingitud erivajadustega noori. Vaja on rohkem organisatsioone, kellele kaasatus ei ole eesmärk omaette, vaid kes peavad mitmekesisust ja erineva võimekusega noori enda töö põhiväärtuseks. Koolitus on suunatud selleks, et anda organisatsioonide esindajatele võimalus usaldusväärsete partnerluste ja head kvaliteediga projektide loomisele.

Eesmärgi saavutamiseks läbitakse koolitusel teemad:

  • Kaasatuse tulevik
  • Erasmus + programmi tulevik
  • Kvaliteetsete kaasatusprojektide teooria ja praktika
  • Partnerluse ja võrgustike loomine
  • Projektiideede väljatöötamine

Kellele?
Koolitus on suunatud noortega töötavatele spetsialistidele (noorsootöötaja, sotsiaaltöötajad, õpetajad jt), kes töötavad terviseprobleemidest ja puudest tingitud erivajadustega noortega. Ootame osalejaid, kes on motiveeritud saama osaks võrgustikust ja valmis looma ühiselt projekte, et anda erineva võimekusega noortele võrdselt oma eakaaslastega rahvusvahelise noorsootöö kogemust.

Lisaks ootame koolitusele ka organisatsioonide esindajaid, kellel juba on Erasmus+ programmi kaudu rahvusvahelise noorsootöö projektide loomise ja elluviimise kogemus, kuid kes soovivad samuti astuda nüüd sammu edasi, et anda erineva võimekusega noortele võrdselt oma eakaaslastega rahvusvahelise noorsootöö kogemust.

Koolituse viivad ellu koolitajad Giulia Pagoni (Itaalia) ja Umberto Dorus Geerts (Eesti).

Koolitus toimub 4-9.12.2017 Tallinnas, Eestis.

Lisainfot ja kandideerimisvormi leiad: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/networks-for-equity.6913/

Kandideerimise tähtaeg on 25. oktoober 2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 25 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Eesti Erasmus+: Euroopa Noored agentuur.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Marit Kannelmäe-Geertsiga aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee või helistage telefonil 6979 234.